جهاد کاریکاتوریست‌های جهان برای مبارزه با کرونا

جهاد کاریکاتوریست‌های جهان برای مبارزه با کرونا

به گزارش مشرق، مسعود شجاعی طباطبایی، با بیان اینکه تاکنون هنرمندانی از ۵۲ کشور جهان در مسابقه بین‌المللی کارتون «ما کرونا را شکست می‌دهیم» شرکت کرده‌اند، گفت: با وجودی که تنها چند روز از انتشار فراخوان گذشته اما این مشارکت نشان دهنده توجه خوب هنرمندان جهان به این مسابقه و مسئله کرونا است.   دبیر