تحریفات فیلمساز ‌گریخته از وطن

تحریفات فیلمساز ‌گریخته از وطن

به گزارش مشرق، بیضایی در این گفت‌وگو اظهار داشته که ۳۰ سال در ایران شغلی نداشته و بیکار بوده و علت مهاجرتش از ایران را پیدا شدن کاری در آمریکا عنوان کرده است! این در حالی است که وی در طی ۳۰ سالی که اظهار داشته بیکار بوده (یعنی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۹) بیش از