اتهام همصدایی با دشمن به منتقدان سریال پایتخت!

اتهام همصدایی با دشمن به منتقدان سریال پایتخت!

به گزارش مشرق، این اتهامات به دنبال انتقاد برخی منتقدان و کارشناسان فرهنگی و رسانه‌های داخلی مطرح شده که به ساختار ضعیف و محتوای نامطلوب سری ششم از مجموعه «پایتخت» از قبیل رویکرد ضد خانواده و رواج شاخصه‌های فرهنگ غربی در این باب از قبیل پرخاشگری فرزندان نسبت به والدین تا حد درگیری و کتک

آقای وزیر! متن «پایتخت۶» توسط مدیر وزارتخانه شما نوشته شد

آقای وزیر! متن «پایتخت۶» توسط مدیر وزارتخانه شما نوشته شد

به گزارش مشرق، جنجال‌ها و حواشی فصل ششم سریال «پایتخت» همچنان ادامه دارد. اعتراض‌ها به این سریال حتی به رئیس ‌سازمان صداوسیما و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز رسید. این در حالی است که این مدیران نیز در سقوط پایتخت سیما دخیل و شریک هستند. به طور مثال، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد