نیاز به یک نهادی مرجع که به موازی کاری‌ها پایان دهد

نیاز به یک نهادی مرجع که به موازی کاری‌ها پایان دهد

به‌رغم اینکه به پایان کار مجلس دهم نزدیک شده‌ایم هنوز شاهد هستیم هجمه‌ها علیه نمایندگان مجلس دهم ادامه دارد. علت را در چه عواملی می‌دانید؟ علت اینکه هجمه علیه مجلس دهم همچنان ادامه دارد این است که برخی مسائل همچنان حل نشده است. محمود صادقی به ۲۱ ماه حبس محکوم شده است و علت آن