سخنی صمیمانه با والدین درباره «روزه کودکانه»

سخنی صمیمانه با والدین درباره «روزه کودکانه»

مشرق– از زمانی که کودکی نوپا پا در کفش پدر، مادر یا بستگان خود می کند، از آن زمان که دختر بچه ای کوچک چادر یا روسری به سر می کند، همه و همه بزرگترین آرزوی کودکانه کودکان را نشان می‌دهد. بزرگترین آرزوی کودکانه دنیای کودکان دنیایی سراسر رمز و راز است. آنان چون دانش کافی ندارند،

راههای رسیدن به بالاترین درجه روزه‌داری

راههای رسیدن به بالاترین درجه روزه‌داری

مشرق-  راه‌ها و عللی هستند که می توانند به ما کمک کرده تا روزه خود را به حداکثر ثواب و بهره برسانیم. ۱٫ توکل: یکی از عوامل ارتقای روزه، توکل است. در فرازی از دعای روز دهم ماه مبارک می خوانیم : خدایا، در این روز مرا از جمله توکل کنندگان بر خود قرار بده .