بررسی اجمالی آنچه پیرامون غزوه تبوک رخ داده است

بررسی اجمالی آنچه پیرامون غزوه تبوک رخ داده است

مشرق_ امروز سوم ماه مبارک رمضان، سالگرد غزوه تبوک است. مطلب ذیل در گرامیداشت این مناسبت، بررسی اجمالی دارد درباره آنچه پیرامون این جنگ رخ داده است. غزوه تبوک منطقه تبوک ناحیه ای در شبه جزیره عربستان، از غرب به دریای سرخ و از شمال به کشور اردن و از شرق به دو منطقه جوف