تحلیل شگفت چرچیل برای شکست پیمانش با ایران!

تحلیل شگفت چرچیل برای شکست پیمانش با ایران!

به گزارش مشرق، آنچه می خوانید،‌ بخشی از کتاب آشنایی با قرآن جلد ۹- ص ۱۳۵-۱۳۶ است. این کتاب از آثار ارزشمند شهید استاد مرتضی مطهری است. امیرالمؤمنین به مالک می‌گوید: مالک! نه به دلیل یک زور و جبر [پیمان را نشکن؛ بلکه‏] دست تو بالاست و دست دشمن پایین، هیچ جبری هم در کار نیست،