نقض برجام

19دی
اروپایی‌ها بدعهدی می‌کنند و نگران هم می‌شوند

اروپایی‌ها بدعهدی می‌کنند و نگران هم می‌شوند

    بر طبق برجام مقرر شده بود که ایران تاسیسات فردو را به یک مرکز هسته‌ای، فیزیک و فناوری […]

13اردیبهشت
خودشیفتگی‌های یک سیاستمدار +‌ عکس

خودشیفتگی‌های یک سیاستمدار +‌ عکس

به گزارش ، پس از ماجرای برجامِ نافرجام و مدت نسبتاً طولانی ای که صرف این کار برای حل مشکل […]

-