قیمت جهانی طلا در ۳ تیر ۹۹

قیمت جهانی طلا در ۳ تیر ۹۹

به گزارش افکارنیوز، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور با ۰.۲ درصد افزایش، به ۱۷۵۰ دلار و ۷۵ سنت رسید. اخبار اقتصادی- در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا با ۰.۲ درصد کاهش، به ۱۷۶۳ دلار و ۷۰ سنت رسید. بهای معاملات این بازار روز گذشته با

قیمت جهانی طلا در ۶ خرداد ۹۹

قیمت جهانی طلا در ۶ خرداد ۹۹

به گزارش افکارنیوز، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۲ درصد رشد کرد و به ۱۷۳۲ دلار و ۳۸ سنت رسید. اخبار اقتصادی – در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا با ۰.۱ درصد کاهش، به ۱۷۳۳ دلار و ۵۰ سنت رسید. به گفته وارن پاترسون، تحلیلگر شرکت آی

قیمت جهانی طلا در ۳۰ اردیبهشت ۹۹

قیمت جهانی طلا در ۳۰ اردیبهشت ۹۹

به گزارش افکارنیوز، قیمت هر گرم طلا در بازار جهانی نسبت به روز گذشته ۱۰ سنت افزایش یافت و با قیمت ۵۵ دلار و ۸۵ سنت به فروش می‌رسد. اخبار اقتصادی- بر اساس این گزارش یک انس طلا نیز نسبت به روز گذشته بیش از ۳ دلار گران شد و در بازار هزار و ۷۳۷ دلار

قیمت جهانی طلا در ۲۹ اردیبهشت ۹۹

قیمت جهانی طلا در ۲۹ اردیبهشت ۹۹

به گزارش افکارنیوز،  قیمت هر گرم طلا در بازار جهانی نسبت به روز گذشته ۵۳ سنت افزایش یافت و با قیمت ۵۶ دلار و ۶۲ سنت به فروش می‌رسد.   اخبار اقتصادی- بر اساس این گزارش یک انس طلا نیز نسبت به روز گذشته بیش از ۱۶ دلار گران شد و در بازار هزار و ۷۶۰

قیمت جهانی طلا در ۲۴ اردیبهشت ۹۹

قیمت جهانی طلا در ۲۴ اردیبهشت ۹۹

به گزارش افکارنیوز، قیمت هر گرم طلا در بازار جهانی نسبت به روز گذشته ۴ سنت کاهش یافت و با قیمت ۵۴ دلار و ۷۵ سنت به فروش می‌رسد.   اخبار اقتصادی – بر اساس این گزارش یک انس طلا نیز نسبت به روز گذشته بیش از ۳ دلار ارزان شد و در بازار هزار و

قیمت جهانی طلا در ۲۳ اردیبهشت ۹۹

قیمت جهانی طلا در ۲۳ اردیبهشت ۹۹

به گزارش افکارنیوز،  قیمت هر گرم طلا در بازار جهانی نسبت به روز گذشته ۱۴ سنت افزایش یافت و با قیمت ۵۴ دلار و ۶۸ سنت به فروش می‌رسد.   اخبار اقتصادی – بر اساس این گزارش یک انس طلا نیز نسبت به روز گذشته بیش از ۳ دلار گران شد و در بازار هزار و ۷۰۰

قیمت جهانی طلا در ۲۲ اردیبهشت ۹۹

قیمت جهانی طلا در ۲۲ اردیبهشت ۹۹

به گزارش افکارنیوز، قیمت هر گرم طلا در بازار جهانی نسبت به روز گذشته ۸ سنت افزایش یافت و با قیمت ۵۴ دلار و ۸۸ سنت به فروش می‌رسد.   اخبار اقتصادی – بر اساس این گزارش یک انس طلا نیز نسبت به روز گذشته بیش از ۳ دلار گران شد و در بازار هزار و ۷۰۶

قیمت جهانی طلا و نقره در ۱۸ اردیبهشت ۹۹

قیمت جهانی طلا و نقره در ۱۸ اردیبهشت ۹۹

به گزارش افکارنیوز، قیمت هر گرم طلا در بازار جهانی نسبت به روز گذشته ۱۱ سنت افزایش یافت و با قیمت ۵۴ دلار و ۴۰ سنت به فروش می‌رسد. اخبار اقتصادی – بر اساس این گزارش یک انس طلا نیز نسبت به روز گذشته بیش از ۴ دلار گران شد و در بازار هزار و ۶۹۲ دلار

قیمت جهانی طلا در ۱۷ اردیبهشت ۹۹

قیمت جهانی طلا در ۱۷ اردیبهشت ۹۹

به گزارش افکارنیوز،  قیمت هر گرم طلا در بازار جهانی نسبت به روز گذشته ۴۷ سنت افزایش یافت و با قیمت ۵۴ دلار و ۷۷ سنت به فروش می‌رسد. اخبار اقتصادی – بر اساس این گزارش یک انس طلا نیز نسبت به روز گذشته بیش از ۱۵ دلار گران شد و در بازار هزار و ۷۰۳ دلار فروخته

قیمت جهانی طلا در ۱۶ اردیبهشت ۹۹

قیمت جهانی طلا در ۱۶ اردیبهشت ۹۹

به گزارش افکارنیوز،  قیمت هر گرم طلا  در بازار جهانی نسبت به روز گذشته ۳۲ سنت افزایش یافت و با قیمت ۵۴ دلار و ۶۲ سنت به فروش می‌رسد. اخبار اقتصادی – بر اساس این گزارش یک انس طلا نیز نسبت به روز گذشته بیش از ۸ دلار گران شد و در بازار هزار و ۶۹۸ دلار

قیمت جهانی طلا در ۱۵ اردیبهشت ۹۹ /افزایش ۱۰ دلاری طلای جهانی

قیمت جهانی طلا در ۱۵ اردیبهشت ۹۹ /افزایش ۱۰ دلاری طلای جهانی

به گزارش افکارنیوز، قیمت هر گرم طلا در بازار جهانی نسبت به روز گذشته ۳۱ سنت افزایش یافت و با قیمت ۵۴ دلار و ۶۰ سنت به فروش می‌رسد. اخبار اقتصادی – بر اساس این گزارش یک انس طلا نیز نسبت به روز گذشته بیش از ۱۰ دلار گران شد و در بازار هزار و ۶۹۸ دلار فروخته می‌شود.

قیمت جهانی طلا در ۱۰ اردیبهشت ۹۹

قیمت جهانی طلا در ۱۰ اردیبهشت ۹۹

به گزارش افکارنیوز، بر اساس اخبار پایگاه گولد پرایس، قیمت هر گرم  طلا  در بازار جهانی نسبت به روز گذشته ۱۶ سنت افزایش یافت و به قیمت ۵۴ دلار و ۹۸ سنت به فروش می‌رسد. اخبار اقتصادی- بر اساس این گزارش یک انس طلا نیز نسبت به روز گذشته بیش از ۵ دلار گران شد و

قیمت جهانی طلا در ۹ اردیبهشت ۹۹ /طلا ارزان شد

قیمت جهانی طلا در ۹ اردیبهشت ۹۹ /طلا ارزان شد

به گزارش افکارنیوز، بر اساس اخبار پایگاه گولد پرایس، قیمت هر گرم  طلا  در بازار جهانی نسبت به روز گذشته ۹۲ سنت کاهش یافت و به قیمت ۵۴ دلار و ۵۵ سنت به فروش می‌رسد. اخبار اقتصادی- بر اساس این گزارش یک انس طلا نیز نسبت به روز گذشته بیش از ۲۸ دلار ارزان شد و

افزایش قیمت جهانی طلا

افزایش قیمت جهانی طلا

به گزارش افکارنیوز، قیمت هر گرم طلا در بازار جهانی نسبت به روز گذشته ٢ سنت افزایش یافت و به قیمت ۵۵ دلار و ۵٩ سنت به فروش می‌رسد. اخبار اقتصادی- بر اساس این گزارش یک انس طلا نیز نسبت به روز گذشته بیش از یک دلار گران شد و در این بازار یک هزار