اتهام همصدایی با دشمن به منتقدان سریال پایتخت!

اتهام همصدایی با دشمن به منتقدان سریال پایتخت!

به گزارش مشرق، این اتهامات به دنبال انتقاد برخی منتقدان و کارشناسان فرهنگی و رسانه‌های داخلی مطرح شده که به ساختار ضعیف و محتوای نامطلوب سری ششم از مجموعه «پایتخت» از قبیل رویکرد ضد خانواده و رواج شاخصه‌های فرهنگ غربی در این باب از قبیل پرخاشگری فرزندان نسبت به والدین تا حد درگیری و کتک