نفرات برتر

13مرداد
رتبه برتری های کنکور ۱۴۰۰ در چه شرایطی درس خواندند؟

رتبه برتری های کنکور ۱۴۰۰ در چه شرایطی درس خواندند؟

نیوز: هر ساله بعد از پایان کنکور تمام توجهات به نفرات برتر کنکور جلب می شود.این که دلیل موفقیتشان چه […]

-