نفتالی

13شهریور
استعفای بایدن از مسند ریاست جمهوری/چرت زدن بایدن در دیدار نفتالی

استعفای بایدن از مسند ریاست جمهوری/چرت زدن بایدن در دیدار نفتالی

نیوز: آماده باش برای استعفای جو بایدن،بسیاری از رقبای بایدن، تقریبا اطمینان یافته اند که او ممکن است جای خود […]

-