نشخوارکنندگان

19مهر
طاعون نشخوارکنندگان به انسان سرایت نمی کند/نگران نباشید

طاعون نشخوارکنندگان به انسان سرایت نمی کند/نگران نباشید

نیوز: طاعون نشخوارکنندگان به انسان سرایت نمی کند/نگران نباشید. محمدرضا محبوب فر، کارشناس و متخصص همه‌گیر شناسی بیماری های واگیردار […]

-