نشانه های بارداری

12تیر
نشانه های بارداری/دقیق‌ترین راه کدام است؟

نشانه های بارداری/دقیق‌ترین راه کدام است؟

نیوز: اولین نشانه‌های بارداری ممکن است چند هفتۀ اول پس از بارور شدن تخمک مشاهده شود اولین علامت و نشانه بارداری […]

-