نسل بشر

15شهریور
اختصاصی| رازی که کهنسالی شادتری برای شما به ارمغان می‌آورد

اختصاصی| رازی که کهنسالی شادتری برای شما به ارمغان می‌آورد

سرویس ترجمه نیوز،  میلارد کافمن، نویسنده سرشناس، اولین رمان خود را با نام “کاسه گیلاس” در سن ۹۰سالگی نوشت. بنجامین […]

15شهریور
اختصاصی/ رازی که کهنسالی شادتری برای شما به ارمغان می‌آورد

اختصاصی/ رازی که کهنسالی شادتری برای شما به ارمغان می‌آورد

سرویس ترجمه نیوز،  میلارد کافمن، نویسنده سرشناس، اولین رمان خود را با نام “کاسه گیلاس” در سن ۹۰سالگی نوشت. بنجامین […]

-