نرفت

24دی
دو علامت ضد صعود در بازار سکه

دو علامت ضد صعود در بازار سکه

به گزارش نیوز، سکه امامی از محدوده ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی نتوانست عبور کند تا پیام جدیدی به معامله […]

11دی
غیبت ریال در بازار دلار

غیبت ریال در بازار دلار

کف قیمت اسکناس آمریکایی از دست نرفت به گزارش نیوز، قیمت بازار ساز و قیمت بازار در فاصله نزدیکی با […]

-