نرخ سود وام مسکن

28دی
کاهش هزینه وام مسکن برای مجردها

کاهش هزینه وام مسکن برای مجردها

به گزارش نیوز، در بیست و هفتم دی ماه روند ارزانی وام مسکن این هزینه را به کمترین حد خود […]

23دی
تداوم روند نزولی هزینه وام مسکن

تداوم روند نزولی هزینه وام مسکن

    به گزارش نیوز، پس از آنکه هزینه وام مسکن در روز یکشنبه بالاترین میزان خود را در هفته […]

20دی
نبض نرخ سود در بازار ها +نمودار

نبض نرخ سود در بازار ها +نمودار

    به گزارش نیوز، در هفته اخیر نرخ سود در ۴ بازار دستخوش تغییر شد و در یک بازار ثابت ماند. […]

19دی
سقف نرخ سود وام مسکن در بازار

سقف نرخ سود وام مسکن در بازار

به گزارش نیوز، در هفته سوم زمستانی خرید وام مسکن یک رکورد گرانی به ثبت رسید اما درمیانه هفته دوباره […]

16دی
سکته ای خفیف در قیمت وام مسکن

سکته ای خفیف در قیمت وام مسکن

به گزارش نیوز، قیمت اوراق تسهیلات مسکن هزار و ۳۰۰ تومان نسبت به روز یک شنبه کاهش پیدا کرده و به […]

13دی
بازگشت مجدد اوراق تسه به کانال ۶۰ هزار تومان؟

بازگشت مجدد اوراق تسه به کانال ۶۰ هزار تومان؟

به گزارش نیوز، در سیزدهمین روز دی ماه هزینه وام مسکن پس از افزایشی که در هفته گذشته آغاز کرده […]

13دی
کاهش نرخ سود در یک بازار؛ افزایش در سه بازار

کاهش نرخ سود در یک بازار؛ افزایش در سه بازار

به گزارش نیوز، در هفته اخیر نرخ سود چهار بازار دستخوش تغییراتی اساسی شد. بررسی آمارها نشان از کاهش نرخ […]

08دی
رکوردی دیگر در ارزانی هزینه وام مسکن

رکوردی دیگر در ارزانی هزینه وام مسکن

به گزارش نیوز، در هشتمین روز دی ماه هزینه وام مسکن پس از روز گذشته به کمترین حد خود از […]

23آبان
شناسایی ارزان‌ترین روز برای خرید وام مسکن +نمودار

شناسایی ارزان‌ترین روز برای خرید وام مسکن +نمودار

به گزارش نیوز قیمت متوسط هر کدام از اوراق برای دریافت وام مسکن در روز ۱۹ آبان در هفته جاری […]

08آبان
وام مسکن ارزان شد+ جدول

وام مسکن ارزان شد+ جدول

    به گزارش نیوز، هزینه خرید اوراق تسه در بازار در آخرین روز از هفته کاری جاری کاهشی قابل توجه […]

-