نرخ سود بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی

20دی
نبض نرخ سود در بازار ها +نمودار

نبض نرخ سود در بازار ها +نمودار

    به گزارش نیوز، در هفته اخیر نرخ سود در ۴ بازار دستخوش تغییر شد و در یک بازار ثابت ماند. […]

13دی
کاهش نرخ سود در یک بازار؛ افزایش در سه بازار

کاهش نرخ سود در یک بازار؛ افزایش در سه بازار

به گزارش نیوز، در هفته اخیر نرخ سود چهار بازار دستخوش تغییراتی اساسی شد. بررسی آمارها نشان از کاهش نرخ […]

-