نذر خون

09مرداد
نذر خون/نجات یک انسان نذر من

نذر خون/نجات یک انسان نذر من

نیوز :نذر خون یا اهدای خون یک کار ساده است اما می تواند تاثیر زیادی در زندگی دیگران داشته باشد. […]

-