نداکاسی

17مهر
گوریل نداکاسی/گوریلی که به خاطر عکس های سلفیش در دنیا معروف بود، از دنیا رفت!

گوریل نداکاسی/گوریلی که به خاطر عکس های سلفیش در دنیا معروف بود، از دنیا رفت!

نیوز: مرگ گوریلی که عکس سلفی او دنیا را تکان داد.گوریل نداکاسی که در سال ۲۰۱۹ عکس سلفی او در […]

-