ندانمت که چه گویم

01اردیبهشت
تفسیر غزلی بسیار زیبا از سعدی (غزل ۶۱۵)

تفسیر غزلی بسیار زیبا از سعدی (غزل ۶۱۵)

تفسیر غزل سعدی/ تفسیر غزل۶۱۵ از سعدی: ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی جهان و هر چه […]

-