نتوانست از سد شورای امنیت سازمان ملل متحد بگذرد قطعنامه ضد ایرانی آمریکا شکست خوردشکستی دیگر را در دفتر دیپلماسی زورگویانه آمریکا به ثبت رساند.

25مرداد
قطعنامه ضد ایرانی آمریکا رای نیاورد و شکست خورد

قطعنامه ضد ایرانی آمریکا رای نیاورد و شکست خورد

کد خبر: ۱۶۰۸۵۸ تاریخ انتشار: شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ – ۰۳:۱۸ قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران، نتوانست […]

25مرداد
خبر فوری/قطعنامه ضد ایرانی آمریکا رای نیاورد و شکست خورد +عکس

خبر فوری/قطعنامه ضد ایرانی آمریکا رای نیاورد و شکست خورد +عکس

کد خبر: ۱۶۰۸۵۸ تاریخ انتشار: شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ – ۰۳:۱۸ قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران، نتوانست […]

-