نبش قبر

10تیر
رسم عجیبی که مردگان را از قبر بیرون می کشند/عکس

رسم عجیبی که مردگان را از قبر بیرون می کشند/عکس

نیوز: رسم نبش قبر عجیبی که همگان را شکه کرده است.در منطقه توراجا واقع در جزیره سولاوسی اندونزی رسم عجیب […]

25دی
نبش قبری که باعث تبرئه متهمان شد!

نبش قبری که باعث تبرئه متهمان شد!

دختری که به نحوه مرگ مادرش مشکوک بود درخواست نبش قبر برای فهمیدن علت مرگ را کرد و بازپرس پرونده یک ماه پس از این ماجرا دستور نبش قبر زن سالخورده را صادر کرد.

-