ناکام

11مرداد
واکنش آموزش و پرورش به خودکشی برخی از داوطلبان ناکام کنکور

واکنش آموزش و پرورش به خودکشی برخی از داوطلبان ناکام کنکور

نیوز:در خصوص خودکشی داوطلبان، مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش گفت: شیوه فعلی برگزاری کنکور مطلوب نیست […]

-