ناپایدار

02دی
جلسه اضطرای با شهردار درخصوص بودجه غیر نقد

جلسه اضطرای با شهردار درخصوص بودجه غیر نقد

به گزارش خبرنگار نیوز ،محسن هاشمی در حاشیه جلسه امروز  شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: هفته آینده دو […]

29آذر

خزان به خزانه شهرداری تهران رسید

به گزارش نیوز ، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بود در برش عملکردی هشت ماهه خود نسبت به […]

-