نامه احمدی نژاد به روحانی

25بهمن
از اعلام جرم بخاطر نود سیاسی درباره احمدی نژاد تا آزادی برای شعار علیه روحانی

از اعلام جرم بخاطر نود سیاسی درباره احمدی نژاد تا آزادی برای شعار علیه روحانی

شناسه خبر : ۴۱۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴ دقیقه پیش محمد کبیری به نامه احمدی نژاد به روحانی واکنش نشان […]

25بهمن
ماجرای نامه احمدی نژاد به روحانی

ماجرای نامه احمدی نژاد به روحانی

قانون اساسی در اصول متعدد، از‌ جمله اصل نهم، بر اهمیت، ضرورت و اطلاق آزادی تأکید کرده و اجازه نداده است که اصحاب قدرت حتی با وضع قانون و بالاتر از آن به بهانه امنیت و تمامیت ارضی، حریم آزادی را مورد تعرض قرار داده و یا آن را محدود نمایند.

-