ناصر پروانی:در ادبیات مقاومت

18آبان
بسیاری از کتاب‌های خوب در بازاریابی متوقف می‌شوند!

بسیاری از کتاب‌های خوب در بازاریابی متوقف می‌شوند!

به گزارش ، در حوزه ادبیات دفاع‌مقدس فعالیت دارد و تالیفات گرانقدری نیز در این زمینه داشته است. از جمله […]

21مهر
وقتی با ایثار و شهادت مواجهی، آدم دیگری می‌شوی

وقتی با ایثار و شهادت مواجهی، آدم دیگری می‌شوی

به گزارش ، شاید فکر کنید که جنگ یک موضوع مردانه است و بوی باروت و صدای خمپاره می‌دهد، در […]

-