نادرشاه

12تیر
مردی بزرگ از سرزمین ایران/نادر شاه افشار، آخرین فاتح  زمین

مردی بزرگ از سرزمین ایران/نادر شاه افشار، آخرین فاتح زمین

نیوز:  نادر شاه افشار زاده ۱۰۶۷ شمسی کلات نادری و۱۱۲۶ در قوچان کشته شده است.که پیش از پادشاهی نادر قلی […]

-