ناخن سالم

17بهمن
برای داشتن ناخن های سالم ،چه کاری باید کرد

برای داشتن ناخن های سالم ،چه کاری باید کرد

ناخن‌ها از کراتین که نوعی پروتئین است تشکیل شده و آب و رطوبت فراونی برای نرمی و انعطاف‌پذیری خود می‌طلبد. کمبود آب باعث می‌شود که ناخن‌ها خشک و شکننده شوند.

14مرداد
اگر ناخن های سالم می خواهی، بخوان

اگر ناخن های سالم می خواهی، بخوان

هنگام ظرف شستن و کارهایی مثل کاشت گل و گیاه یا هرکاری که با مواد شیمیایی سر و کار دارید حتما از دستکش استفاده کنید. چون برخورد هرگونه مواد شیمیایی با دست و ناخن و آب داغ باعث سست شدن ناخن می‌شود.

-