میوه دنیا

27شهریور
جک فروت چیست؟/بزرگترین میوه دنیا با وزن 35 کیلویی/فیلم

جک فروت چیست؟/بزرگترین میوه دنیا با وزن 35 کیلویی/فیلم

نیوز: جک فروت که رسیده ی آن تقریبا 35 کیلو وزن دارد و تا 90 سانتی متر طول و 50 […]

-