میزان

03مهر
طالبان: خبر بازگشایی مدارس دخترانه شایعه

طالبان: خبر بازگشایی مدارس دخترانه شایعه

نیوز: طالبان: شایعه است، دختران فردا به مدرسه نمی‌روند.وزارت معارف طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که تاکنون درباره بازگشایی مدارس […]

-