مکیدن

30تیر
فیلم خون آشام کنیایی که خون 10 کودک را قبل از کشتن آنها مکیده بود!

فیلم خون آشام کنیایی که خون 10 کودک را قبل از کشتن آنها مکیده بود!

نیوز: خون‌اشام در افسانه‌ها و فرهنگ فولکلوریک مردم اروپا و آسیا، موجودی زنده‌است که شب‌ها از گور بیرون آمده و برای تغذیه […]

-