مُرده ای که زنده شد

04مهر
ویدیویی که اشکتان را درمی آورد/تولد ۱ سالگی مُرده ای که زنده شد!

ویدیویی که اشکتان را درمی آورد/تولد ۱ سالگی مُرده ای که زنده شد!

نیوز: مُرده ای که زنده شد/این آقا. بعد۳ هفته رو تخت بیمارستان در اثر بیماری کوید۱۹ و ۸۰درصد درگیری کامل […]

-