موضوع مشاهده ردپای تمساح در دریاچه چیتگر تخصصی نیست/ پایش مستمر دریاچه چیتگر

25آذر
سخنگوی آتش نشانی: دریاچه را گشتیم ، تمساحی نبود / متخصصان حوزه زیست محیطی به کمک ما بیایند

سخنگوی آتش نشانی: دریاچه را گشتیم ، تمساحی نبود / متخصصان حوزه زیست محیطی به کمک ما بیایند

    به گزارش جام جم آنلاین، رویت یک تمساح در دریاچه چیتگر و حتی انتشار عکسی از آن به […]

25آذر
سخنگوی آتش نشانی: دریاچه را گشتیم ، تمساح نبود / متخصصان حوزه زیست محیطی به کمک ما بیایند

سخنگوی آتش نشانی: دریاچه را گشتیم ، تمساح نبود / متخصصان حوزه زیست محیطی به کمک ما بیایند

به گزارش جام جم آنلاین، رویت یک تمساح در دریاچه چیتگر و حتی انتشار عکسی از آن به موضوع قابل […]

-