موسسات آموزشی

19مرداد
طرح تحقیق و تفحص از کنکور و موسسات آموزشی در مجلس کلید خورد

طرح تحقیق و تفحص از کنکور و موسسات آموزشی در مجلس کلید خورد

به گزارش نیوز، طرح تحقیق و تفحص از کنکور در وزارتخانه‌های آموزشی در مجلس کلید خورد. اخبار سیاسی- اردشیر مطهری نماینده […]

11مرداد

دولت نمی‌تواند مسائل دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی غیردولتی را نادیده بگیرد

به گزارش نیوز، دیدار اعضای شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی کشور با معاون اول رییس جمهور […]

-