موجود عجیب

14مرداد
فیلمی از کشف موجود عجیبی با بدن خفاش و سری شبیه به روباه

فیلمی از کشف موجود عجیبی با بدن خفاش و سری شبیه به روباه

نیوز: کشف موجودی عجیب در پاکستان،جانور جدید شبیه به خفاش ولی خیلی بزرگتر در اسمان پاکستان پیدا شده، پلیس و […]

-