موتور سیکلت برقی

17آذر
تغییر سوخت موتورسیکلت‌ها /طرح جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده

تغییر سوخت موتورسیکلت‌ها /طرح جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده

هر ساله با آمدن زمستان هوای کلان شهرها آلوده می شود و میزان این آلودگی هر سال رو به افزایش […]

06اردیبهشت
آلودگی سرسام آور موتور سیکلت ها

آلودگی سرسام آور موتور سیکلت ها

به گزارش نیوز، طبق قانون، اسقاط هفت موتورسیکلت به اندازه اسقاط یک خودرو ارزش دارد. از طرف دیگر دولت نرخ گواهی اسقاط […]

-