موافقت

24دی
بنیوزری ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد

بنیوزری ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد

  طبق بند چهارم متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا، پنس این اختیار را دارد که در صورت ناتوانی رئیس‌جمهور برای […]

21آبان
گفت‌وگوی صدراعظم آلمان با «جو بایدن»

گفت‌وگوی صدراعظم آلمان با «جو بایدن»

نیوز:صدراعظم آلمان  در روزهای گذشته نیز خواستار همکاری نزدیک بین برلین  واشنگتن شد. مرکل روز دوشنبه در  اولین سخنرانی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، ضمن ابراز امیدواری به بازگشت روابط قدرتمند بین واشنگتن و برلین، گفت: «او تجربه زیادی درباره آلمان و اروپا دارد. دوستی بین کشورهای ما، آزمون زمان را پشت سر گذاشت.»

-