مواد تشکیل دهنده ناس

31شهریور
ناس چیست؟ مضرات ناس و روش ترک

ناس چیست؟ مضرات ناس و روش ترک

مرور این جمله که ” این ماده‌ی مخدر در حد شخصیت من نیست و من باید بجنگم و این ماده را از خود جدا کنم” می‌تواند پشتیبان مصرف‌کننده برای روی آوردن به ترک باشد.

-