مه لقا ملاح

17آبان
بانو مه لقا ملاح/مادر طبیعت ایران درگذشت

بانو مه لقا ملاح/مادر طبیعت ایران درگذشت

نیوز: مادر طبیعت ایران درگذشت. بانو مه لقا ملاح، بانوی پیشکسوت محیط زیست ایران درگذشت.پنجاه و چند سال آگاهی بخشی، […]

-