مهیب

26دی
ماجرای شنیده شدن صدای مهیب در غرب کشور

ماجرای شنیده شدن صدای مهیب در غرب کشور

نیوز:  فرماندار شهرستان اسدآباد درباره شنیده شدن صدای مهیب در غرب کشور گفت: هیچ گونه انفجاری در سطح شهرستان نداشتیم، با […]

06مرداد
ویدئویی از لحظه انفجار مهیب در کارخانه مواد شیمیایی در آلمان

ویدئویی از لحظه انفجار مهیب در کارخانه مواد شیمیایی در آلمان

نیوز: شهر «لورکوزن» آلمان شاهد وقوع انفجار شدید در یک کارخانه مواد شیمیایی بود که به گفته شاهدان عینی در […]

-