مهیب

06مرداد
ویدئویی از لحظه انفجار مهیب در کارخانه مواد شیمیایی در آلمان

ویدئویی از لحظه انفجار مهیب در کارخانه مواد شیمیایی در آلمان

نیوز: شهر «لورکوزن» آلمان شاهد وقوع انفجار شدید در یک کارخانه مواد شیمیایی بود که به گفته شاهدان عینی در […]

-