مهری جعفری

16مرداد
مهری جعفری، کوهنورد ایرانی در کوه‌های آسیای میانه مفقود شد

مهری جعفری، کوهنورد ایرانی در کوه‌های آسیای میانه مفقود شد

نیوز: مهری جعفری، کوهنورد پرسابقه، در کوه‌های تین شان مفقود شد.مهری جعفری، کوهنورد پرسابقه که قصد صعود قله ۷۴۳۹ متری […]

-