مهدی فروردین

06مهر
فدراسیون فوتبال در حال زمان خریدن است

فدراسیون فوتبال در حال زمان خریدن است

به گزارش نیوز، رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی نسبت به بلاتکلیفی فدراسیون فوتبال نقد دارد و در این باره می‌گوید: […]

05مهر
پیشنهاد رئیس فراکسیون ورزش برای استعفای دسته جمعی مدیران فدراسیون فوتبال

پیشنهاد رئیس فراکسیون ورزش برای استعفای دسته جمعی مدیران فدراسیون فوتبال

به گزارش نیوز، مهدی فروردین درباره بلاتکلیفی فدراسیون فوتبال گفت: یک سال است که فدراسیون با سرپرست اداره می‌شود و این […]

05مهر
مدیران فدراسیون فوتبال دسته‌جمعی استعفا کنند

مدیران فدراسیون فوتبال دسته‌جمعی استعفا کنند

به گزارش نیوز، مهدی فروردین درباره بلاتکلیفی فدراسیون فوتبال گفت: یک سال است که فدراسیون با سرپرست اداره می‌شود و این […]

-