مهدی غفوریان

27مهر
مهران غفوريان سكته قلبى كرد و به اتاق عمل رفت/فیلم بعد از عمل

مهران غفوريان سكته قلبى كرد و به اتاق عمل رفت/فیلم بعد از عمل

نیوز: سکته مهران غفوریان بازیگر/مهران غفوريان سكته قلبى كرد . همسر مهران غفوریان اعلام کرد که این بازیگر دچار عارضه […]

-