مهدی شکوری

12آذر
شرایط دریافت بیمه بیکاری چیست؟ / ۷۰ درصد مقرری‌بگیران قرارداد موقت هستند

شرایط دریافت بیمه بیکاری چیست؟ / ۷۰ درصد مقرری‌بگیران قرارداد موقت هستند

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: ۷۰ درصد مقرری‌بگیران صندوق بیمه بیکاری را کارگرانی تشکیل می‌دهند که در پایان […]

05آذر

بیمه‌شدگان کرونایی “غرامت دستمزد ایام بیماری” دریافت می‌کنند

مدیر کل امور بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، شرایط دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان این سازمان به ویژه بیمه‌شدگانی که به […]

-