مهدى محمدنبى

01اردیبهشت
روزنوشت| دعا کنیم براى پیروزى آقاى نبى

روزنوشت| دعا کنیم براى پیروزى آقاى نبى

نیوز/ اردشیر لارودی؛ آیا همان مردانى که اساسنامه پیشین فدراسیون فوتبال را تصویب کردند، باز هم به این مهم، موظف […]

27فروردین
روزنوشت| کار فکرى و کار گِل، لازم، اما جدا

روزنوشت| کار فکرى و کار گِل، لازم، اما جدا

نیوز/ اردشیر لارودی؛ پاسخ‌هایى از سر شفافیت و جواب‌هایى براى روشن شدن نکات و نقاط خاکسترى! صدالبته که حرفى از […]

-