مهاجم سابق تیم ملی انگلیس

20بهمن
لینکر: کلوپ و گواردیولا قطعاً روی فوتبال تأثیر گذاشته‌اند

لینکر: کلوپ و گواردیولا قطعاً روی فوتبال تأثیر گذاشته‌اند

[ad_1] نیوز/ شهراد باغستانی؛ مجری مطرح شبکه «BBC» و مهاجم سابق تیم ملی انگلیس در جدیدترین گفت‌وگوی خودش با نشریه […]

19بهمن
گری لینکر: کلوپ و گواردیولا قطعاً روی فوتبال تأثیر گذاشته‌اند

گری لینکر: کلوپ و گواردیولا قطعاً روی فوتبال تأثیر گذاشته‌اند

[ad_1] نیوز/ شهراد باغستانی؛ مجری مطرح شبکه «BBC» و مهاجم سابق تیم ملی انگلیس در جدیدترین گفت‌وگوی خودش با نشریه […]

-