مهاجران افغان

14آذر
 ادامه اعتصاب مهاجران افغان در اندونزی/ معترضان دهان خود را دوختند

 ادامه اعتصاب مهاجران افغان در اندونزی/ معترضان دهان خود را دوختند

 نیوز: ادامه اعتصاب مهاجران افغان در اندونزی معترضان دهان خود را دوختند. شماری از معترضان در کمپ مهاجرین اندونزی با […]

-