منی

25مرداد
منی خونی چیست و چگونه درمان می شود؟

منی خونی چیست و چگونه درمان می شود؟

نیوز :وجود خون در مایع منی یا همان اسپرم خونی می‌تواند در ظاهر وحشتناک باشد، اما علت این شرایطِ غیرعادی […]

-