منجی

13شهریور
قصه شجاعت مردانی که ۲۵ زن و مرد را به زندگی دوباره بازگرداندند

قصه شجاعت مردانی که ۲۵ زن و مرد را به زندگی دوباره بازگرداندند

۲۵ گردشگر را در کمتر از ۲۰ روز نجات داده‌اند. گردشگرانی که مفقود شده‌اند یا راه برگشتی نداشتند. خود را […]

18اردیبهشت
سماجت جناب سرهنگ راننده پراید تصادفی را از مرگ حتمی نجات داد /سبزوار

سماجت جناب سرهنگ راننده پراید تصادفی را از مرگ حتمی نجات داد /سبزوار

به گزارش نیوز، «علی‌اصغر بهلول» مرد سبزواری که در پی یک سانحه شدید رانندگی ۹ ماه در کما بود، با […]

-